O Firmie         Decyzje     Nasi Klienci     Nasi Partnerzy      Referencje      Targi      Galeria    Zastrzeżenia prawne    Polityka prywatności


Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach lub na nośnikach
elektronicznych jest chroniona prawem autorskim na rzecz:
 
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne
ul. Arkuszowa 65/43
01-934 Warszawa

 

Poniższe zastrzeżenia prawne dotyczą użytkowania serwisu internetowego firmy Mazowieckie
Przedsiębiorstwo Ekologiczne i odnoszą się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w 
jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy
chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do
pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw
autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach
komercyjnych kopiowana, fotokopiowana lub digitalizowana w całości lub części, transmitowana
elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej
pisemnej zgody Mazowieckiego Przedsiębiorstwa Ekologicznego.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Mazowieckiego
Przedsiębiorstwa Ekologicznego w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie
prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie
określonym przepisami Prawa Autorskiego.

Pomimo podejmowania przez firmę Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne wszelkich działań,
mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, Mazowieckie
Przedsiębiorstwo Ekologiczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zaistniałe w jej
zawartości oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności i aktualności informacji przedstawionych
na stronach serwisu.

Teksty aktów prawnych zamieszczonych w serwisie nie są źródłami prawa, gdyż stanowią materiał o
charakterze jedynie informacyjnym. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem
decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych
szkód będących rezultatem korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia
lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności
w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na stronach
internetowych, do których odnośniki publikuje na swoim serwisie.
Prezentowane w serwisie internetowym produkty, usługi itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub
całości serwisu bez uprzedzenia. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania.
Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze czytelników - w tych przypadkach leży ona po stronie ich
autorów.

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych
warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne  ©  2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT