Usługi     Transport i zbieranie, gospodarka odpadami       Azbest        Przetwarzanie i utylizacja odpadów        ZGO Oddział w Myszkowie        
Rozbiórki i roboty ogólnobudowlane     Obiekty i urządzenia niebezpieczne   Doradztwo i ekspertyzy    PrzetargiOferujemy usługi w zakresie:
  • Zbierania oraz transportu odpadów przemysłowych według katalogu odpadów.
  • Rozbiórki obiektów budowlanych.
  • Robót ogólnobudowlanych.
  • Usuwania odpadów zawierających azbest.
  • Oznaczanie stężenia włókien azbestu w powietrzu metodą mikroskopową.
  • Rozbiórki obiektów i urządzeń niebezpiecznych dla środowiska.
  • Gospodarki odpadami: sprzęt elektroniczny; sprzęt elektryczny; sprzęt AGD, kineskopy oraz monitory.
  • Doradztwa i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
  • Doradztwa w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych – świadectwo  NR  13/WITD- VII/2005.

Firma odbiera i przekazuje do odzysku, recyklingu, utylizacji bądź składowania odpady przemysłowe wymienione
w  „Katalogu odpadów” zamieszczonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, z późn. zm.)
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne  ©  2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT