Usługi     Transport i zbieranie, gospodarka odpadami       Azbest        Przetwarzanie i utylizacja odpadów        ZGO Oddział w Myszkowie        
Rozbiórki i roboty ogólnobudowlane     Obiekty i urządzenia niebezpieczne   Doradztwo i ekspertyzy    Przetargi


Dzięki odpowiednim zezwoleniom oraz naszemu doświadczeniu, oferujemy profesjonalne
i bezpieczne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.

Oferujemy:

  • usuwanie odpadów azbestowych,
  • recykling sprzętu elektrycznego, elektronicznego, AGD oraz utylizację kineskopów
    i monitorów,
  • recykling i utylizację różnych odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych,
  • rozbiórkę obiektów i urządzeń niebezpiecznych dla środowiska,
  • produkcję opakowań na odpady,
  • transport odpadów ADR.


Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne  ©  2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT