Usługi     Transport i zbieranie, gospodarka odpadami       Azbest        Przetwarzanie i utylizacja odpadów        ZGO Oddział w Myszkowie        
Rozbiórki i roboty ogólnobudowlane     Obiekty i urządzenia niebezpieczne   Doradztwo i ekspertyzy    Przetargi


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z prawa ochrony środowiska oraz ustawy
o odpadach dla firm, tj. wytwórców odpadów, które przygotowane są do realizacji gospodarki
odpadami  przemysłowymi  oraz komunalnymi, przygotowujemy Program Gospodarki Odpadami
a następnie załatwiamy wszelkie formalności w organach administracji państwowej i samorządowej.

Wykonujemy ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym dla 
odpadów niebezpiecznych, w szczególności odpadów zawierających azbest. Przygotowujemy 
na zlecenie firm sprawozdania związane z ewidencją odpadów, sprawozdania dla podmiotów w 
zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat i inne.

Konsultantem firmy od listopada 2008 roku w wyżej wymienionym zakresie jest między innymi 
Pan Narcyz Jan Hofman - ekspert w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami zawierającymi 
asbest. Pan Narcyz Jan Hofman był w okresie od 01.04.1996 roku do 05.06.2008 roku założycielem, 
współudziałowcem i członkiem zarządu znanej na polskim i zagranicznym rynku spółki 
ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
Pan Narcyz Jan Hofman posiada między innymi certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym 
transporcie drogowym rzeczy nr 00093/F4/04 oraz ukończył wiele kursów nabywając uprawnienia 
w zakresie wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W tym zakresie działamy na podstawie decyzji administracyjnych wydanych zgodnie z obowiązujacymi 
przepisami i ustawami (patrz: Decyzje).
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne  ©  2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT