Usługi     Transport i zbieranie, gospodarka odpadami       Azbest        Przetwarzanie i utylizacja odpadów        ZGO Oddział w Myszkowie        
Rozbiórki i roboty ogólnobudowlane     Obiekty i urządzenia niebezpieczne   Doradztwo i ekspertyzy    Przetargi


W dobie wciąż zwiększającej się liczby zarówno przepisów prawnych, jak i szczegółowych
zagadnień podlegających regulacji, doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska
wymaga nie tylko ogólnej wiedzy prawniczej, ale przede wszystkim zrozumienia przedmiotu
regulacji, specyfiki biznesu i branży klienta oraz doświadczenia. Nasz zespół składa się z osób,
które dostrzegają to, że ochrona środowiska staje się pomału kwestią pierwszoplanową.

Poza dyskusją pozostaje już fakt, iż spełnienie obowiązków, jakie wynikają z ochrony środowiska 
może generować znaczne koszty. Właściwa ocena potencjalnego ryzyka środowiskowego, 
związanej z nim odpowiedzialności prawnej, a także odpowiednie zaplanowanie ewentualnych 
środków zaradczych coraz częściej może zdecydować o sukcesie lub fiasku przedsięwzięcia. 
Stąd też w pełni uzasadnionym jest twierdzenie, że problematyka ochrony środowiska to 
obecnie jedno z większych wyzwań dla biznesu.
Zwiększają się nie tylko standardy ochrony środowiska, co przekłada się na także na większą 
ilość obowiązków z nich płynących, ale przede wszystkim rośnie skuteczność egzekwowania 
przez organy administracji i sądy wypełniania coraz bardziej wygórowanych wymogów. Utożsamianie 
jakiegokolwiek podmiotu (czy to ze sfery administracji czy też przedsiębiorców) z realizacją hasła 
„firma/urząd przyjazna/e środowisku” ma realne przełożenie na reputację takiego podmiotu i coraz 
częściej jest wykorzystywane jako element PR.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne dostrzegając opisane wyżej aspekty i wychodząc 
naprzeciw potrzebom rynku, stworzyło zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy chętnie 
pomogą Państwu i wskażą optymalne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska - dopasowane 
do Państwa potrzeb. Korzystając z naszej oferty macie Państwo możliwość uzyskania porad 
prawnych, opinii i ekspertyz prawnych, pism procesowych lub administracyjnych. W ramach oferty 
sporządzamy także projekty umów lub kontraktów z jednoczesną możliwością stosownego nadzoru 
nad ich realizacją oraz świadczymy szeroko pojmowane usługi legislacyjne związane głównie 
z ochroną środowiska. Nasza oferta obejmuje także pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm 
głównie w sferze związanej z ochroną środowiska.

Przykładowymi zagadnieniami obejmującymi zakres usług doradczych i eksperckich świadczonych 
przez Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne są:

 • raport oddziaływania inwestycji na środowisko, wnioski o wydanie zezwoleń emisyjnych
  (gospodarka odpadami, emisja do powietrza),
 • ekspertyzy tematyczne (o charakterze merytorycznym lub formalno-prawnym) związane
  z ochroną środowiska,
 • opracowywanie wniosków wraz z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach ubiegania
  się o wsparcie finansowe dla realizowanych inwestycji,
 • Kompleksowa, jak i doraźna formalno-prawna oraz merytoryczna obsługa postępowań o udzielenie
  zamówienia publicznego dotyczącego ochrony środowiska.

                                    Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne © 2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT