Usługi     Transport i zbieranie, gospodarka odpadami       Azbest        Przetwarzanie i utylizacja odpadów        ZGO Oddział w Myszkowie        
Rozbiórki i roboty ogólnobudowlane     Obiekty i urządzenia niebezpieczne   Doradztwo i ekspertyzy    PrzetargiUsuwanie wyrobów zawierających azbest

Wykonujemy kompleksowo usługi związane z:

 • Demontażem wszystkich wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem najnowszych 
  technologii i sprzętu zgodnie z wymogami polskiego prawodawstwa oraz dyrektywami
  Unii Europejskiej.
 • Zbieraniem odpadów zawierających azbest.
 • Transportem odpadów zawierających azbest na specjalistyczne składowiska.
 • Wykonywaniem oznaczenia stężenia włókien azbestu w powietrzu metodą mikroskopową.
 • Dokonywaniem inwentaryzacji, identyfikacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z
  rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku
  w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
  azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).
 • Działalnością edukacyjną i szkoleniową popularyzującą tematykę usuwania wyrobów zawierających
  azbest zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu
  wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
Azbest i jego zastosowanie - PDF                    Charakterystyka i zastosowanie azbestu - PDF

                                                                    


PIERWSZY CERTYFIKAT W POLSCE WYDANY w dniu 02 lipca 2010 roku!!!

             


Firma Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne, jako pierwsza w kraju, uzyskała Certyfikat

Zgodnośći ITB-037/U potwierdzający, że usługa usuwania wyrobów zawierających azbest zastosowanych 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego, spełnia wymagania określone w Kryteriach ITB nr KU-14,
które są zgodne z wymaganiami w krajach Unii Europejskiej.
Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził w okresie od września 2009 roku do maja 2010 roku audyt zakładowego
systemu jakości i sposobu wykonywania usługi w MPE oraz prowadzi stały nadzór i ocenę sposobu

wykonywania usługi.

Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło w dniu 12 stycznia 2011 roku na Targach BUDMA w Poznaniu, 
co obrazuje załączony film.

This text will be replaced


Film edukacyjny „Praktycznie o azbeście”, który w przystępny sposób pokazuje, jak szybko i zgodnie
z prawem pozbyć się wyrobów azbestowych z prywatnej nieruchomości
.
(Film został zrealizowany i udostępniony przez Federację Zielonych GAJA w ramach projektu "AZBEST NIE JEST OK! Wspieranie
 krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" - źródło: www.mg.gov.pl)


Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne ©  2011     |     mpe@mpe.waw.pl     |     wykonanie: BTK IT